Näyttelyt ja kasvatustoiminta

Kissanäyttelyihin voivat osallistua kaikkien Suomen Kissaliitto ry:n alaisten rotukissayhdistysten jäsenet kissoineen. Tietoa Suomessa järjestettävistä näyttelyistä löydät Suomen kissaliiton kotisivuilta www.kissaliitto.fi tai Kissa-lehdestä. Kissaliiton kissanomistajan oppaassa on tarkemmin selostettu näyttelytoimintaa.

Kasvatustoimintaa suunniteltaessa on hyvä muistaa, että erilaisten paperiasioiden tultua kuntoon on syytä arvioida myös siitokseen suunniteltua kissaa. Kissalla saattaa olla jokin virhe tai ominaisuus, joka estää tai huonontaa sen mahdollisuuksia siitoskäytössä. Jos olet ruvennut miettimään pennun näyttelyttämistä tai sillä kasvattamista (siitoskäyttöä), toivon sinun ottavan minuun yhteyttä.